Cateringrestaurangens historia

I dagsläget vet vi alla hur smidigt det är att beställa mat från en cateringfirma. Det är ett av de smidigaste sätten att idag hålla i en tillställning och det används världen över. Men få vet egentligen hur konceptet kom till verket. I denna artikel kommer en genomgång göras kring hur och var cateringfirmor startade.

Vad är catering egentligen?

Catering är en affärsverksamhet som erbjuder mattillagning på en plats som är avlägsnad från var den kommer att ätas. Exempelvis ett hotell, pub eller fabrik. På tidiga dagar handlade det endast om matlagning, men i dagsläget har cateringfirmor utvecklats till att bli experter på sina yrken. Där man numera vill ge de ätande en upplevelse genom alla sinnen.

Bakgrunden till Catering

buffet-315691_960_720Den tidigare formen av catering var så tidigt som 1732 i Philadelphia, USA. Där en man vid namn Caesar Cranshell skulle fira avfärden av general William Howe. De cateringfirmorna vi känner till idag började ta form runt 1820 talet också i Philadelphia, där de började bli respektabla och vinstdrivande företag. Övervägande del av dessa var grundande av afroamerikaner vilka var tidigare slavar.

Industrin fortsatte att blomstra och professionaliseras av Robert Bogle, som också kallas fadern av catering. På 1840 talet fortsatte de att utveckla verksamheter genom att öppna upp restauranger i anslutning till sin cateringfirma. Ordet “caterer” kom därefter att formas då lokala myndigheter började lista alla cateringfirmor vilka också var restauranger på östkusten i USA. Med tiden kom också vita affärsmän in i industrin och vid 1930-talet hade de svarta cateringfirmorna nästan försvunnit.

På 1930-talet började också Sovjetunionen utveckla enkla menyer där statligt äga cateringfirmor började erbjuda tjänsten. Dock under andra världskriget stängdes cateringfirmorna ner på grund av rationering av mat Men efteråt blomstrade de upp igen och har sedan dess funnits kvar och blivit väldigt populära bland både företag och privatpersoner.